V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Msto Zakynthos

Zakynthos Msto

Pro nkter lidi je to mon matouc, ale v ecku je to u pomalu pravidlem. e je o nzvu hlavnho msta ostrova, kter nese stejn nzev jako ostrov samotn, tedy Zakynthos. V cizin se vil spe krat nzev Zante i v prvodcch hojn pouvan Zakynthos Town. A u je nzev jakkoliv, mme tm na mysli hlavn msto, kter se nachz na vchod ostrova. Ze severn i jin strany pobe jej obklopuj hojn navtvovan letoviska. Dnes ije ve mst Zakynthos zhruba 17 000 obyvatel. Vtina t z turistickho ruchu nebo z pstovn zemdlskch plodin (olivy, ovoce).

ivot na Zakynthosu je pomrn poklidn. Nikdo se nikam neene, na vechno je dost asu a po obd je na programu siesta. Ovem puste mstn lidi na silnici a rzem se z nich stanou nervzn lenci, kte spchaj, jsou netrpliv a s dodrovnm pedpis si nelmou hlavu. Zkrtka jin kraj, jin mrav. Co se te jdla, maj to mstn lid vymyleno celkem prakticky. Rno si nava na cel den a jdla si pak postupn ohvaj. V horku se toti nikomu moc dlat pochopiteln nechce. Ve se pomrn pozd.

Zakynthos ulika

Pokud v ei mstnch zaslechnete slovo Chora, pak vzte e mluv o Zakynthosu. Je to pomrn asto pouvan ekvivalent k oficilnmu nzvu msta.

Zdej tern je pomrn rznorod, naleznete zde rovn plochy, ale i hornat oblasti. Bonusem je pak bujn vegetace, kter kvete pedevm dky subtropickm lijkm, kter trvaj klidn i cel den. Jejich terem se stv Zakynthos hlavn v zim.

Turisty lk hlavn zdej architektura, kter bohuel u nen z vt sti pvodn. Cel msto toti bylo v roce 1953 pi velkm zemtesen znieno. Dky mstnm obyvatelm se podailo zachrnit nkolik pamtek a pozdji bylo msto v pvodnm stylu obnoveno. Architektura bylo ovlivnna pedevm Bentany, ale do jist mry tak i Francouzi i Angliany.

Lid cestuj na Zakynthos mnoha zpsoby, jednm z nich je peprava pomoc trajektu a vlastnho automobilu. Dky tomu mohou poznat vce ostrov pi jedn dovolen. Na zdejm nbe uvidte kotvit jak mal rybsk loky, tak i velk trajekty. Podl pstavu mete navtvit nkter mstn obchody i kavrny.

Pokud mte rdi jasn cl a potebujete pedem vdt na jak zajmavosti se na Zakynthosu mete tit, pak prvn Va zastvkou me bt katedrla z roku 1925, kter je zasvcena patronu ostrova, kterm je sv. Dionsos. Je to jedin budova z hrstky tch, co gigantick zemtesen ustli.

Dalm clem turist se s oblibou stv zdej muzeum, kde nvtvnky nejvce uchvacuje stl expozice Byzantskho muzea. Mezi nejzajmavj exponty pat pvodn obrazy tehdejch mal.


Zakynthos Town

Sponzor strnky

Partnei

Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz