V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Doprava na Zakynthosu

Motorka

Jestli bnm turistm na Zakynthosu nco skuten vad, pak je to bezpochyby zdej osobn doprava, kterou hojn vyuvaj jak mstn tak i cizinci. Siln zvuk motorovch sktr i tykolek uslyte natst pouze na hlavn tde, ale i tak to lovka obtuje a obas se i leknete. Motorek je zde m dl vce a non prochzka po mst je pak ruena tmito okolnmi vlivy. Pokud si ale sktr sami pjte, rzem se ocitnete na druh stran a u podobn problmy rychle ignorujete a co Vm bude vadit, jsou naopak vudeptomn turist, kte se cht necht pletou vude mon po silnici.

Pi cestovn do okolnch mst mete vyut hromadn dopravy, nicmn vtina turist radji obtuje nkolik euro za pohodl a objednaj si taxk. S nktermi taxiki se d dokonce smlouvat, ale pli se to nedoporuuje. Lep je se pedem dohodnout a ujistit se, kolik cesta bude stt. Taxik m dobe zmapovan ostrov a tak m pehled kolik kter jzda stoj, take by Vm ml bt schopn odpovdt.

Pjit si zde mete jak osobn automobil, tak i sktr i tykolku. Nejvce oblben jsou motorky, kter vyjdou nejlevnji a lovk se s nimi dostane vude. Osobn auto, kter vyjde nejdre se vtinou vyplat na celodenn vlet. Pokud se na pronjem auta slo vichni pasai, nen taxa za pjen zase tak vysok. Pokud jste tedy na dovolenou vyrazili pouze ve dvojici, chcete si prohldnout ostrov, ale rdi by jste njakou korunu uetili, zkuste se domluvit teba se sousedy v apartmnu, jestli si s Vmi nepronajmou auto na pl. Pjen pak vyjde rzem mnohem levnji a jet poznte nov lidi.


Cabriolet

Sponzor strnky

Partnei

Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz