V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Kalamaki

Zakynthos Kalamaki

Kalamaki je oblben przdninov letovisko, kter najdeme na vchodnm konci ztoky Laganas, zhruba 7 kilometr jin od hlavnho msta Zakynthos.
Obecn je Kalamaki vnmno jako stedisko pln turist, kte si uvaj dovolen na pijemnch a istch plch. Vzhledem k tomu, e cel Zakynthos obklopuj houfy elv, sna se mstn lid udrovat ple v naprost istot. elvy sice maj vyhrazen ple, kam turist nemaj za normlnch okolnost pstup, nicmn proda si nevybr kde se zrod nov ivot a proto kladou elvy sv vajka i v turistickch resortech. Na elvy narazte pouze ojedinle, zdruj se toti v mn runjch oblastech kde je neobtuje hluk z nonch klub. Jejich ptomnost ale mete vypozorovat pokud pijdete brzo rno na pl. Pokud zde v noci elvy byly, poznte to podle malch stop v psku.

Akoliv navtv Kalamaki kad rok cel ada turist (pedevm anglien, kte jsou ubytovn v hotelech blzko ple), ponechv si toto letovisko obraz klidnho a odpoinkovho msta. Zdej restaurace nejsou zameny pouze na eckou kuchyni, ale ochutnat zde mete i lahdky z kuchyn anglick, nsk nebo italsk. Po dobrm jdle si mete v klidu odpoinout opalovnm na zdej pl nebo pokud mte nladu na sport, mete si zahrt plov volejbal, kter se zde hraje doslova na kadm kroku. Lid jsou zde pvtiv a tak se hlavn kulturn ivot odehrv pedevm ve zdejch tavernch.

Non ivot je na Kalamaki ponkud klidnj, take ideln veery se zde trv v restauraci. Nen zde takov hluk, take pokud mte rdi trochu aknj veery, mete vyrazit do nkterho z okolnch letovisek, kde je hustota nonch podnik o nco vy. Kalamaki je idelnm mstem pro rodinnou dovolenou, kde naerpte potebnou energii do vednho dne.


Kalamaki

Sponzor strnky

Partnei

Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz