V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Alykes

Alykes

Lehce odznut letovisko Alykes nalezneme v severn sti ostrova, necelch 20 kilometr severn od msta Zakynthos. Pokud bychom jeli jihovchodn podl pobe, postupn bychom minuli vtinu nejznmjch stedisek na Zakynthosu. Alykes je ze severn sti jednm z prvnch, kam se turist rdi vydvaj.

Alykes je velmi oblben resort pedevm pro rodiny s malmi dtmi. Mstn lid jsou na n zvykl a chovj se k cizincm velmi ptelsky. V poslednch letech se Alykes stv clem tak turist, kte si rdi zdej okol prohldnou pi projce na kole. Pro podobn radovnky nemuste tahat vlastn kolo a z domova, pjen zde vyjde pochopiteln mnohem levnji, ne zapjen automobilu i motorky.

Vyjet mete nap. do mal vesniky Alykanas, kter si zachovala tradin obraz. Najdete zde nap. mal trit.

Ple jsou zde psen a jsou ideln k provozovn vodnch sport a to i tch, ke kterm jsou zapoteb siln motorov luny. Na mnoha mstech na Zakynthosu je toti pouvn lun v blzkosti pobe omezeno kvli moskm elvm. Ty v okol Alykes nehnzd a tak zde pro turisty neplat omezen tkajc se ochrany elv. V blzkosti nkterch ztok, i pli je pedevm v noci nazen zkaz vstupu (v dob kdy elvy kladou vajka), to zde neplat.


Alykes Zakynthos

Sponzor strnky

Partnei

Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz